Nieuws

Advies beheersovereenkomst VRT (VGT)

In het voorjaar van 2020 wordt een nieuwe beheersovereenkomst opgesteld tussen de Vlaamse Regering en de openbare omroep. Hierin ligt de opdracht van de VRT vast voor de volgende vier jaar. NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap vraagt aandacht voor een sterk diversiteitsbeleid. Hierbij ligt de focus op een toegankelijk aanbod, de schermzichtbaarheid van personen met een handicap, een diverse personeelsploeg en ervaringsdeskundigheid.

Onze aanbevelingen:

Blijf werken aan een toegankelijk aanbod


Toegankelijkheid is een voorwaarde voor personen met een handicap om van het aanbod van de VRT te kunnen genieten. Daarom moet het ook losstaan van eventuele besparingen.

We vragen aandacht voor programma’s met audiodescriptie, ondertiteling, gesproken ondertitels, clean audio en Vlaamse Gebarentaal. Daarbij is het ook belangrijk om in te zetten op digitale toegankelijkheid. We vragen toegankelijke websites met ondertitelde filmfragmenten, aangevuld met filmpjes met VGT.

Het is belangrijk om toe te zien op de kwaliteit van de toegankelijkheidsopties. De audiodescriptie voor blinde en slechtziende personen is bijvoorbeeld erg goed. Dit willen we behouden. Ook bij programma’s met VGT moeten we waken over taalkwaliteit. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook met dove tolken te blijven werken.

Waak over taalgebruik

Wij vinden correct woordgebruik belangrijk. Wij kiezen voor het gebruik van de term ‘persoon met een handicap’ of ‘persoon met een beperking’. Het is nodig om mediamakers hierover te informeren en erop toe te zien dat ze dit goed uitvoeren.

Breng meer personen met een handicap in beeld


Werken aan inclusie gebeurt ook via beeldvorming. De voorstelling van personen met een handicap in de media beïnvloedt onze kijk op handicap. Daarom willen we meer personen met een handicap op het scherm zien. Hoe ze in beeld komen, is daarbij even belangrijk.

Het zou een verrijking zijn om meer personen met een handicap te zien in de rol van mediamaker. We vragen om te experimenteren met media voor en door personen met een handicap. Dit zijn programma’s die vertrekken vanuit de ervaring en invalshoek van personen met een handicap. Zo’n experiment zou zich kunnen uiten in programma’s in Vlaamse Gebarentaal, media in eenvoudige taal,… .

Meer personen met een handicap als werknemer op de VRT


Er moeten meer personen met een handicap op de VRT werken. Personen met een arbeidshandicap moeten in verschillende soorten jobs terecht kunnen, zowel voor als achter de schermen.

Niets Over Ons Zonder Ons


Personen met een handicap weten door hun ervaringen wat er beter moet. Organisaties uit het middenveld worden al betrokken bij het kernoverleg en het toegankelijkheidsoverleg van het team diversiteit. Behoud daarbij de aandacht voor diversiteit binnen de groep van personen met een handicap.

Crisiscommunicatie moet voor iedereen toegankelijk zijn


De coronacrisis wees ons nogmaals op het belang van correcte en toegankelijke informatie. Personen met een handicap willen gelijktijdig informatie krijgen over de laatste stand van zaken. In tijden van crisis is er nood aan toegankelijke communicatie via verschillende platformen. Een vertaling VGT op moment van uitzending moet beschikbaar zijn. Ook bij belangrijke nieuwsupdates moet VGT worden aangeboden.