Nieuws

Advies basisbereikbaarheid (VGT)

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Hierdoor zal de organisatie van het openbaar vervoer grondig veranderen. Bedoeling is om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Bussen en trams blijven vooral op drukke lijnen rijden. Het voor- of natraject van je reis leg je verder af met (deel)auto, fiets of taxi. Wij vragen daarbij aandacht voor personen met een handicap. Dit zijn enkele van onze aanbevelingen. Het volledige advies kan je nalezen op de website van NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap.

Onze aanbevelingen:

Inspraak voor personen met een handicap

Zorg ervoor dat personen met een handicap hun mening kunnen geven over de regionale mobiliteitsplannen. Zo zorgen we ervoor dat er passend openbaar vervoer is voor personen met een handicap.

Opleiding voor medewerkers

Goed opgeleide medewerkers kunnen veel problemen rond toegankelijkheid oplossen en zelfs voorkomen. We zien bijvoorbeeld een meerwaarde in een basisopleiding rond onthaal en communicatie met dove, slechthorende personen en gebarentaalgebruikers.

Verschillende vormen van communicatie

Personen moeten kunnen kiezen welk kanaal ze gebruiken om hun reis te plannen of reserveren. Digitale vormen van communicatie bieden heel wat mogelijkheden voor personen met een handicap. Een app met halte-signalisatie is bijvoorbeeld een meerwaarde voor blinde en dove reizigers. In het buitenland zien we hoe avatars ingezet worden om aankondigingen om te zetten naar gebarentaal. Waak er tegelijkertijd ook over dat info beschikbaar blijft voor personen die niet goed overweg kunnen met digitale toepassingen.

Toegankelijke mobipunten

In de toekomst zal je vaker moeten overstappen om een reis te maken met het openbaar vervoer. Op belangrijke knooppunten worden ‘mobipunten’ ingepland. Dit is een herkenbare plek waar je makkelijk kan overstappen op een ander vervoersmiddel (bus, trein, deelauto of deelfiets). Voorzie voldoende middelen en goede begeleiding van de lokale besturen om werk te maken van toegankelijke mobipunten. Organiseer daarbij ook tests met ervaringsdeskundigen om de toegankelijkheid van de mobipunten te toetsen en verbeteren.

Toegankelijk openbaar domein

Zet sterk in op een toegankelijk openbaar domein. Een toegankelijke omgeving rond stations, overstapplaatsen en mobipunten zal ervoor zorgen dat personen met een handicap zelfstandig en op een veilige manier het openbaar vervoer kunnen gebruiken.