Wat is NOOZO?

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen inspraak over beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief hun stem laten horen.

Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

NOOZO schrijft samen met de Vlaamse Ouderenraad een briefadvies.

Verder lezen
Briefadvies uitrol leersteundecreet

Briefadvies uitrol leersteundecreet

NOOZO vraagt de minister van onderwijs om ouders nog voor de zomer te informeren over het nieuwe leersteunmodel.

Verder lezen
Advies Interministeriële Conferentie

Advies Interministeriële Conferentie

NOOZO werkte samen met andere adviesraden aan een advies over de Interministeriële Conferentie.

Verder lezen
Advies jeugddecreet

Advies jeugddecreet

NOOZO geeft advies over het jeugddecreet. Zo kan jeugdwerk meer inclusief worden en hebben kinderen en jongeren met een handicap keuzevrijheid in hun vrijetijd.

Verder lezen
Advies werken aan inclusieve media via toegankelijkheid

Advies werken aan inclusieve media via toegankelijkheid

De minister van Media werkte aan nieuwe regelgeving om de toegankelijkheid van programma’s op commerciële televisiezenders te verbeteren. NOOZO gaf hierover advies.

Verder lezen
Advies voorontwerp decreet leersteun

Advies voorontwerp decreet leersteun

Het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt ingeruild voor het nieuwe leersteundecreet. Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 zou het nieuwe leersteundecreet van kracht moeten gaan.

Verder lezen
Besluit uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten

Besluit uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten

De overheid wil personen met een handicap aan de slag helpen. In een besluit legt de Vlaamse Regering uit hoe ze dit willen doen. NOOZO geeft advies hierover.

Verder lezen
Advies besluit individueel maatwerk

Advies besluit individueel maatwerk

NOOZO adviseerde over het uitvoeringsbesluit individueel maatwerk. Zo kunnen meer personen met een arbeidshandicap aan de slag op de gewone arbeidsmarkt.

Verder lezen
Advies conceptnota mobiliteit

Advies conceptnota mobiliteit

Het Vlaamse Parlement gaat aan de slag met ideeën om de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren. Wij reageren op de verschillende voorstellen en signaleren verdere knelpunten vanuit ervaringsdeskundigheid.

Verder lezen
Advies Vlaams Mensenrechteninstituut (VGT)

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut (VGT)

De Vlaamse Regering stopt de samenwerking met UNIA, Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ter vervanging komt er een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (of VMRI). De Vlaamse Regering vroeg advies aan NOOZO over de plannen voor dit instituut.

Verder lezen
Advies EAA Mobiliteit (VGT)

Advies EAA Mobiliteit (VGT)

NOOZO doet aanbevelingen om de Europese toegankelijkheidsrichtlijn om te zetten naar het domein mobiliteit.

Verder lezen
Advies hulpmiddelen voor plus 65-jarigen (VGT)

Advies hulpmiddelen voor plus 65-jarigen (VGT)

NOOZO werkte een advies uit met aanbevelingen om de toegang tot hulpmiddelen voor plus 65-jarigen te realiseren.

Verder lezen