Werking

De structuur van NOOZO is een huis met vele kamers. De adviesgroep en de thematische werkgroepen buigen zich over de inhoudelijke werking van de adviesraad handicap. Het bestuur en de algemene vergadering besturen de vzw en maken hierbij de strategische keuzes.

NOOZO is als een huis met kamers: de algemene vergadering, het bestuur, adviesraad en werkgroepen

De adviesgroep

De adviesgroep schrijft de adviezen en communiceert deze aan de Vlaamse Regering. Adviezen van de adviesgroep worden voorbereid in thematische werkgroepen. De adviesgroep heeft een gemengde samenstelling. Het merendeel van de leden vertegenwoordigt een deelnemende vereniging. Een minderheid van de leden neemt in eigen naam en vanuit deskundigheid deel aan de adviesgroep. De adviesgroep streeft ernaar dat minstens de helft van haar leden vanuit eigen handicapervaring deskundigheid in kunnen brengen. 

Els Van Beneden

Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme (LAVA)

Bestuur

Het Bestuur maakt keuzes rond de organisatorische en strategische uitbouw van de adviesraad handicap. De leden komen maandelijks bijeen om afspraken te maken over de werking van NOOZO. 


Deze groep bestaat uit 9 vertegenwoordigers van verenigingen: 

Audrey Muschter (Zebrapad vzw)
Johan Decruynaere (Trefpunt Stan)
Geert Van Brempt (Symfoon)
Peter Janssens (VeBeS)
Sophie Beyers (Dito vzw)

Luc Demarez (GRIP vzw)
Patrick Schelfhout (Onze Nieuwe Toekomst)
Sophie Willekens (Kando)
Leon Verelst (vzw Marjan)
Françoise Van Hoorebeke (FOVIG)

De algemene vergadering

De grote groep volgt de beslissingen van de stuurgroep op. Tot de grote groep behoren alle leden van NOOZO

De werkgroepen

Werkgroepen verkennen een thema en formuleren hierrond een visie en aanbevelingen. De adviesgroep legt de samenstelling van werkgroepen vast. In een werkgroep denken ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van NOOZO deelnemende verenigingen en experts over een bepaald onderwerp na en schuiven aanbevelingen naar voor.

Werkgroepen mogen zeker ook de deuren openen en de stem van een grotere groep mensen met een handicap horen. Dit kan via het organiseren van focusgroepen en/of het opzetten van bevragingen.

Het secretariaat

De medewerkers van het secretariaat ondersteunen de algemene werking van NOOZO en schrijven de adviezen.