Nieuws

Terugblik op het NOOZO-forum: een namiddag vol interactieve beleidsparticipatie

Op 13 november 2020 ging het eerste NOOZO-Forum door. Het was een boeiende dialoog tussen een 72 ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van handicaporganisaties, beleidsmedewerkers en 12 Vlaamse Parlementsleden.

Reinhart Niesten, woordvoerder van NOOZO, gaf de aftrap met de krachtige boodschap: “Ook in tijden van corona moeten we ervoor zorgen dat mensen met een handicap kunnen deelnemen aan het beleid”. Het NOOZO forum was daarvoor een unieke en vernieuwende participatievorm. Maar dus wel in speciale omstandigheden. Fysiek bijeenkomen was niet mogelijk, dus verliep het forum via een grote internetbijeenkomst met bijna 100 schermpjes.

Met dit eerste NOOZO-Forum wil NOOZO haar kernopdracht en het werk dat de 2 afgelopen jaren geleverd werd, kracht bijzetten. Eric Van Damme, voorzitter van NOOZO: “NOOZO wil met zijn adviezen beleidsmakers informeren. We willen hen de handicap specifieke kennis aanreiken, die vaak ontbreekt om de impact van nieuwe wetgeving op het dagelijks leven van mensen met een handicap in te kunnen schatten.”

Aan 9 online dialoogtafels onderzochten de deelnemers daarom welk verschil de aanbevelingen kunnen maken in het leven van burgers met een handicap. Van daaruit zochten ze naar wat er nodig is voor een sterkere wisselwerking tussen het adviesproces en het beleidsvormingsproces. Het enthousiasme rond deze namiddag en de gedrevenheid van de deelnemers werd meteen duidelijk. Tijdens de plenaire terugkoppeling kwamen krachtige inzichten en voorstellen naar boven:

  • Vanuit de groepen die vertrokken vanuit het advies rond basisbereikbaarheid bleek een sterke vraag de gebruikerservaring, ook die van kwetsbare gebruikers, meer te benutten om de keten van toegankelijkheid ten volle waar te kunnen maken.
  • In de groepen die vertrokken vanuit het advies ‘Covid-19 en kansen voor de toekomst’ werk een duidelijke vraag alle vormen van ondersteuning te garanderen, met specifieke aandacht voor thuiswonenden en inclusie.
  • De groepen die vertrokken vanuit het advies rond de beheersovereenkomst VRT gaven krachtig het belang aan van een representatieve beeldvorming.

Wat doorheen alle groepen terugkwam, was de vraag naar inspraak. Woordvoerder Reinhart Niesten concludeerde dan ook: “ ‘Niets over ons zonder ons’ is heel duidelijk aanwezig en gedragen vandaag. … Dus, welke vorm NOOZO ook mag aanhouden in de toekomst, ik denk dat die tendens niet meer of toch zeer moeilijk te negeren valt voor de Vlaamse Regering.”

We kijken dus terug op een leerrijke namiddag waarbij de banden tussen ervaringsdeskundigen vanuit de diversiteit aan handicaps en parlementsleden aangehaald werden. Mensen met verschillende achtergronden namen deel aan een toegankelijk online evenement. Na het delen van de waardevolle inbreng en inzichten en de boodschap van de minister, kijken we hoopvol naar de toekomst en is er weer een pak info om verder mee aan de slag te gaan. Binnen NOOZO willen we alle voorstellen en ideeën zorgvuldig afwegen in functie van haalbaarheid, beschikbare middelen en match met de rol en verwachtingen ten aanzien van NOOZO. Dit staat de komende weken op de agenda. De keuzes die NOOZO zal maken, zullen zichtbaar worden in het adviesprogramma dat voor 2021 wordt opgesteld.

Enkele reacties van deelnemers

  • “Feilloze organisatie, maar vooral een hoop sterke mensen gezien die meewerken aan een meer inclusieve samenleving. Jullie brengen mensen en organisaties samen. Doe zo verder.”
  • “Voor mij was het een boeiende en leerrijke namiddag. Dankjewel. Een voorbeeld voor veel mensen met een beperking maar ook zonder.”
  • “Zeer leerrijke dag, zeer goed georganiseerd en blij dat er dergelijk platform is!”
  • “Het was boeiend, en goed dat we onze mening mochten delen. Niet evident in alle situaties om dit te kunnen doen, maar hier kon het en werden we gehoord! Hopelijk kunnen we zo het beleid op een positieve manier beïnvloeden! En zorgen dat mensen met een beperking en hun netwerk ook meer gehoord worden!!!“