Nieuws

Samenwerking Handicap en Arbeid en NOOZO

Het overlegplatform Handicap en Arbeid en NOOZO werken meer en meer samen. We willen nog meer inclusie in het beleidsdomein Werk voor personen met een handicap en chronische ziekte. Dat is waar wij voor gaan. Vanaf 2024 vloeien we samen.

Wat is Handicap en Arbeid?

Handicap en Arbeid ijvert voor de rechten van personen met een handicap en chronische ziekte op de werkvloer. Ze werken aan inclusief werk vanuit een mensrechtenvisie. De leden van Handicap en Arbeid zijn verschillende verenigingen voor personen met een handicap en chronische ziekte. Zij bundelen hun krachten en jarenlange expertise. Handicap en Arbeid is de referentie in Vlaanderen op vlak van beleidsparticipatie, gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt en inclusieve beeldvorming. Ze delen ook deze ervaring en expertise door sensibiliseringsacties

Waarom werken we samen?

NOOZO zal in de toekomst naast haar huidige adviserende rol ook stapsgewijs werken een vertegenwoordigende rol. NOOZO wil de stem van personen met een handicap vertegenwoordigen binnen adviesraden, commissies en hoorzittingen. Beleidsvertegenwoordiging is net de sterkte van Handicap en Arbeid. Het is erkend vertegenwoordiger van personen met een handicap en chronische ziekte in het beleidsdomein Werk. Handicap en Arbeid zetelt in verschillende beleidsfora, zoals de commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en  de bestuursorganen van GTB. Zo heeft het overlegplatform een unieke ervaring opgebouwd in Vlaanderen op het vlak van beleidsparticipatie. Vanuit die expertise wil Handicap en Arbeid bijdragen tot de geleidelijke uitbouw van het vertegenwoordigende mandaat van NOOZO in het domein Werk.

De samenwerking tussen NOOZO en Handicap en Arbeid versterkt de betrokkenheid van
personen met een handicap bij het beleid. De opgebouwde vakkennis binnen Handicap en
Arbeid voedt NOOZO om sterke aanbevelingen te doen. Vanuit NOOZO kunnen we steunen
op die expertise over het beleidsdomein Werk. Zo slaan we de brug naar andere beleidsdomeinen die dit
thema raken. Op die manier bouwen we samen aan een krachtige adviesraad voor en door personen met
een handicap.

Wat gaat er gebeuren?

Sinds 2022 zetten NOOZO en Handicap en Arbeid maximaal in op samenwerking. We wisselden
informatie uit en versterkten elkaar op inhoudelijk vlak bij activiteiten. Dit partnerschap bekrachtigden we het afgelopen jaar via een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat we elk vanuit onze werking tot gezamenlijke projecten willen komen,
zoals een gemeenschappelijk advies op eigen initiatief. Daarbij willen we elkaars onafhankelijke positie en werking respecteren.

Vandaag is GRIP vzw, de organisatie voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap,
projecthouder van Handicap en Arbeid. Vanaf 2024 zal GRIP dit projecthouderschap warm overdragen
aan NOOZO. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor.

Heb je nog vragen? Je kan terecht bij veronique@noozo.be