Nieuws

NOOZO neemt deel aan de commissie inclusief onderwijs

Hoe ziet de toekomst van inclusief onderwijs eruit in Vlaanderen? In september ging een commissie van experten, academici, onderwijsprofessionals en ervaringsdeskundigen van start om deze vraag te beantwoorden.

Wat doet de commissie inclusief onderwijs?

De minister van Onderwijs gaf de opdracht voor deze commissie. De groep denkt na over een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en buitengewoon onderwijs. Samen zullen ze tegen 30 juni 2024 een advies verlenen aan de minister. 

De commissie heeft verschillende doelstellingen:

  • Ze gaat na hoe het onderwijs gefaseerd kan evolueren naar een inclusief systeem. Het VN Verdrag Handicap benadrukt het recht van personen met een handicap op inclusief onderwijs. De commissie verklaart ook de rol van het buitengewoon onderwijs hierin. 
  • Ze ontwikkelt een visie en strategie over het beleid dat hiervoor nodig is.
  • Ze maakt een concreet plan van aanpak dat rekening houdt met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor onderwijsinstellingen, ouders en leerlingen. 

Deelname NOOZO

Twee vertegenwoordigers zetelen voor NOOZO in de commissie. Zij dragen de visie van NOOZO over onderwijs uit. 

De adviesgroep en de werkgroep onderwijs zullen zich over dit thema buigen. Daarnaast zullen we in de loop van het jaar ook de leden van NOOZO bevragen over een aantal inhoudelijke thema's. Zo zijn de vertegenwoordigers voldoende gevoed en kunnen ze de stem van personen met een handicap inbrengen.