Nieuws

Nieuwe werkgroepen

Hieronder lees je meer over de thema's waarmee NOOZO aan de slag gaat via een werkgroep.

Oprichting mensenrechteninstituut

Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI) zou van start moeten gaan in 2023. NOOZO adviseert mee over de oprichting van deze nieuwe mensenrechteninstelling. 

E-inclusie

Met dit thema onderzoeken we hoe personen met een handicap voldoende kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij. In de werkgroep worden de volgende thema's besproken:

  • Opleiding
  • Betaalbaarheid
  • Webtoegankelijkheid (toepassing van de Europese richtlijn webtoegankelijkheid)

Mobiliteit en vervoerregioraad

Met de hervorming van basisbereikbaarheid verandert het openbaar vervoer in Vlaanderen. In 2019 werden de 300 Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving aan te pakken. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio. Ook het aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking zal veranderen.

De werkgroep mobiliteit werkt aan adviezen over:

  • Deelname van personen met een handicap in vervoerregioraden
  • Aandacht voor toegankelijkheid in mobiliteitsplannen
  • Toegang tot aangepast vervoer

Doorstart bestaande werkgroepen

Een aantal werkgroepen uit 2021 krijgen nu een (her)start.

  • Werkgroep onderwijs
  • Werkgroep wonen
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Armoede