Nieuws

Handicap en Arbeid en NOOZO vloeien samen 

Vanaf januari 2024 zijn het beleidsplatform Handicap en Arbeid en NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap samengevloeid. We bundelen de krachten om de belangen van personen met een handicap en chronische ziekte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke drijfveer: inclusie van personen met een handicap en chronische ziekte realiseren.

Krachtige samenwerking vanuit 7 bouwstenen

Meer dan twintig jaar was GRIP projecthouder van het beleidsplatform Handicap en Arbeid. De afgelopen jaren hebben zij samen met de kernleden van Handicap en Arbeid gewerkt aan een warme overdracht. Nu draagt GRIP het platform over aan NOOZO. 

NOOZO en Handicap en Arbeid werken samen vanuit 7 bouwstenen: 

 • Een gemeenschappelijk doel: de stem van personen met een handicap en chronische ziekte versterken om inclusie te realiseren.
  De samenvloeiing van de organisaties laat toe om expertise en ervaring over beleidsparticipatie uit te wisselen en elkaar daarbij te versterken. In onze standpunten en advieswerk vertrekken we vanuit gemeenschappelijke organisatiewaarden en een mensenrechtenvisie als kader voor ons beleidswerk.
 • Handicap en Arbeid behoudt hun naam.
  Handicap en Arbeid verwierf doorheen de jaren positieve naamsbekendheid als beleidsplatform voor personen met een handicap en chronische ziekte. We behouden de naam voor dit beleidsplatform. Ook de identiteit en opdracht blijven dezelfde. Het platform staat in voor beleidsparticipatie (via advies, vertegenwoordigend werk en lobbywerk) en sensibilisering binnen het domein Werk en Sociale Economie.
 • Standpuntbepaling en advieswerk over het beleidsdomein Werk en Sociale Economie op elkaar afstemmen.
  NOOZO staat in voor adviezen aan de Vlaamse regering, terwijl Handicap en Arbeid vooral de stem van personen met een handicap vertegenwoordigt via deelname aan beleidsfora. Deze taakverdeling blijft, maar we zorgen ervoor dat standpunten en advieswerk voldoende op elkaar worden afgestemd.
 • Transversaal beleid: linken tussen het beleidsdomein werk en andere beleidsdomeinen.
  De samenvloeiing van NOOZO en Handicap en Arbeid laat toe om in te zetten op kruispunten tussen beleidsdomein werk en andere beleidsdomeinen.
 • Handicap en Arbeid als deelwerking van NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap.
  Handicap en Arbeid gaat verder als een deel van NOOZO, met autonomie over de interne organisatie. Het ledenbestand van de deelwerking kan verschillen van het ledenbestand van de adviesraad. De leden van het beleidsplatform houden een aantal inhoudelijke keuzes in handen. 
 • Eén team.
  Het personeelsteam van Handicap en arbeid en NOOZO werken actief samen. We benutten samenwerkingsvoordelen op organisatorisch en inhoudelijk vlak. De beleidsmedewerkers van Handicap en Arbeid nemen hun intrek in de kantoren van NOOZO, wat ook de inhoudelijke afstemming zal bevorderen.
 • Een startopstelling met ruimte voor bijsturing.
  Na verloop van tijd evalueren we de samenwerking en sturen we bij waar nodig.