Nieuws

Doe mee: online visievorming over positieve actie

Op woensdag 17 april 2024 van 13:30 tot 16:00 organiseren we een online bijeenkomst over positieve actie. NOOZO en Handicap en Arbeid gaan samen in gesprek over positieve acties voor personen met een handicap. We nodigen een expert uit en willen zo een gedeelde visie ontwikkelen.

Wat is positieve actie? 

Een positieve actie is een maatregel die wordt uitgevoerd met als doel gelijkwaardigheid te creëren. De maatregel wordt gebruikt bij categorieën van personen voor wie werd aangetoond dat er ten aanzien van hen een ongelijkheid bestaat. De maatregel wil de nadelen voorkomen of compenseren die groepen personen systematisch ervaren. 

We geven enkele voorbeelden van positieve actie op de arbeidsmarkt:

  • quota,
  • gerichte wervingscampagnes,
  • promotie van vacatures op specifieke plekken,
  • doelgerichte trainingsprogramma's.

Doe mee

Wil je meedenken? Meld je aan bij Ina via mail: ina@noozo.be of bel haar: via 02 274 00 32.