Nieuws

Er is een nieuwe Europese wet over toegankelijkheid.

Hierin staan verplichtingen om dingen toegankelijker te maken.

Maar er staat weinig in over
de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 

Er zijn enkel verplichtingen voor de automaten. 

NOOZO vindt dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer moet verbeteren. 

Ook de omgeving rond haltes moet beter toegankelijk zijn.

Er mogen bijvoorbeeld geen drempels zijn bij de halte.

Of er moeten geleide lijnen zijn
die de weg wijzen naar de halte voor blinde personen.

Er bestaat een ontwerpgids voor toegankelijke haltes.

Gemeentebesturen kunnen hierin tips vinden
over hoe ze een toegankelijke halte kunnen maken.

Maar ze zijn niet verplicht om hierin te kijken
en de richtlijnen te volgen.

NOOZO vindt dat toegankelijkheid in de wet moet staan. 

De overheid moet controleren
of het openbaar vervoer toegankelijk is.

De controle moet onafhankelijk zijn.

Dit betekent dat een aparte organisatie
dit moet doen.

Als De Lijn zelf de controle zou doen,
dan zijn ze misschien niet streng genoeg.

Een aparte organisatie zal strenger controleren.

De overheid moet ook de toegankelijkheid van apps en websites voor het openbaar vervoer controleren.

Vandaag controleert de overheid al of de websites 
van gemeentes toegankelijk zijn.

Op dezelfde manier zouden ze ook de websites en apps van het openbaar vervoer kunnen controleren. 

De overheid doet haar best om het openbaar vervoer beter te maken. 

Er moet een plan komen om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken. 

Vraag raad aan personen met een handicap over dit plan. 

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 23 december 2021 naar de minister van Mobiliteit.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.