Nieuws

Sneladvies COVID-19 (ETL)

Personen met een handicap
hebben het nu extra moeilijk. 

Dit komt door de coronacrisis. 

Er zijn strenge regels om het virus te stoppen.

Daardoor hebben sommige
mensen met een handicap minder hulp. 

Of ze hebben het moeilijk
omdat er geen activiteiten zijn. 

Dit zijn onze tips voor de Vlaamse Regering.

Zo kunnen personen met een handicap
ook tijdens de coronacrisis een goed leven leiden.

Zorg voor betere hulp voor mensen 
die thuis wonen.

Geef steun aan mantelzorgers.

Dit zijn mensen die een buur, vriend of familie

helpen voor een lange periode. 

Help mensen die eenzaam, bang of verdrietig zijn. 

Zorg voor toegankelijke informatie.
Bijvoorbeeld:

  • informatie in eenvoudige taal
  • informatie in Vlaamse Gebarentaal
  • informatie op toegankelijke websites

Maak een plan voor een volgende crisis.

In het plan moet er aandacht zijn
voor personen met een handicap.

Denk bij elke nieuwe regel
aan personen met een handicap.

Vraag raad aan mensen met een handicap
om oplossingen te vinden voor sommige problemen.

Meer tips

We gaven nog meer tips aan de Regering. 
Het volledige advies kan je hier lezen: 

Lees het volledige advies in eenvoudig te lezen (ETL)

Advies voor de minister

We stuurden deze tips op 30 maart 2020 naar de Vlaamse ministers.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.