Nieuws

Inclusief onderwijs betekent dat
leerlingen met een handicap
naar een gewone school gaan.

Leerlingen met en zonder handicap
volgen er samen les.

Maar er zijn nog een aantal moeilijkheden
met inclusief onderwijs.

Daarom komt er een nieuwe wet:
het decreet leersteun

Deze wet is er nog niet.

Enkel de plannen voor de nieuwe wet
zijn er op dit moment.

NOOZO geeft advies en tips over
de plannen voor de nieuwe wet.

NOOZO vraagt dat de minister een plan maakt.

Dit plan moet ook gaan over de toekomst.

Hoe moet het onderwijs er binnen
10 of 20 jaar uitzien?

NOOZO wil dat er inclusief onderwijs komt.

De school moet ervoor zorgen dat
ouders en leerlingen ook een stem hebben.

Ouders en leerlingen kunnen vertellen
welke aanpassingen nodig zijn.

Of wat er kan helpen om beter les te volgen.

Leerlingen met een handicap krijgen
ondersteuning om les te kunnen volgen
in een gewone school.

De job van ondersteuner zal verbeteren.

We vinden dit goed.

Zo komen er betere ondersteuners.

Er moet genoeg budget zijn
om ondersteuning te bieden.

Nu is er niet genoeg geld.

Sommige leerlingen krijgen daardoor
te weinig ondersteuning.

Wil je meer lezen over onderwijs? 

Klik hier om het hele advies te openen (pdf)

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 16 september 2021 naar de minister van Onderwijs.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.