Nieuws

Personen met een handicap krijgen van het VAPH geen hulpmiddelen
indien ze een handicap krijgen na 65 jaar.

Ze kunnen dus geen terugbetaling krijgen
voor computeraanpassingen, een leesloep,
een toiletstoel of ander materiaal.

NOOZO vraagt een oplossing voor dit probleem.

We doen voorstellen.

Het is nodig dat ouderen met een handicap
ook een hulpmiddel kunnen laten terugbetalen.

Hulpmiddelen zorgen ervoor dat je op een goede manier
kan meedoen met de samenleving.

Hulpmiddelen voor meer mensen vraagt om een stappenplan.

In dit plan moet staan wie eerst een terugbetaling krijgt.

Onderzoek moet de gewenste volgorde bepalen.

Uiteindelijk moet iedereen hulpmiddelen krijgen.

Meer mensen hulpmiddelen geven mag niet nadelig voor min 65-jarigen zijn.

Daarom is het een goed idee dat er een apart beleid komt voor personen ouder dan 65.

Er moet dan ook een apart budget voor deze mensen zijn.

Sommige mensen hebben al langer een handicap, maar geen erkenning van het VAPH.

Ze deden niet eerder een aanvraag voor hulp.

NOOZO vraagt dat door andere instanties erkende handicaps ook door het VAPH erkend worden.

NOOZO vindt het beter dat het VAPH alle soorten hulpmiddelen terugbetaalt.

Het is ook goed dat mogelijkheden
om hulpmiddelen te huren verder worden bekeken.

 

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 8 december 2021 naar de minister van Welzijn en Gelijke Kansen.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.