Nieuws

Soms hebben personen met een handicap
moeilijkheden om tv te kijken.

Dit is omdat de programma's of toestellen
niet toegankelijk zijn. 

Je kan bijvoorbeeld de ondertitels niet lezen.

De overheid moet ervoor zorgen
dat tv en radio meer toegankelijk wordt. 

Er is een nieuwe Europese wet over toegankelijkheid. 

Deze wet verplicht dat iedereen
programma's kan bekijken en toestellen gebruiken.

De overheid moet zich aan deze wet houden. 

We willen nog beter ons best doen
dan de opdracht van Europa. 

We vragen dat de overheid extra regels maakt. 

De overheid moet aan personen met een beperking vragen
welke problemen ze hebben om tv te kijken. 

Dan moeten ze een plan maken. 

In dit plan staat hoe ze de problemen kunnen oplossen. 

In het plan staat ook
wanneer ze de problemen zullen oplossen. 

De overheid moet een rapport maken
over toegankelijkheid. 

Daarin staat wie al goed zijn best doet
en wie het beter moet doen. 

De Vlaamse Regulator voor de Media
luistert naar klachten over de tv. 

Maar vandaag is het nog te moeilijk
om een klacht in te dienen. 

We willen dat dit makkelijker gaat. 

Er moet toegankelijke info zijn tijdens een crisis. 

Informatie over noodgevallen moet er meteen zijn
voor personen met een handicap. 

We willen bijvoorbeeld dat er info is 
in eenvoudige taal. 

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 26 april 2021 naar de Minister van Media.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.