Nieuws

Een afdeling Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

De Vlaamse regering wil speciale klassen maken
voor dove kinderen en kinderen die slecht horen.  

Deze speciale klas heet een taalafdeling. 

Ze krijgen les in het Nederlands  

en in de Vlaamse Gebarentaal.  

NOOZO vindt dit goed.

NOOZO vindt het belangrijk dat dove en horende leerlingen samen naar school gaan.

Ze volgen samen les.

Of spelen samen.

Scholen kunnen zelf kiezen  

of ze een speciale klas maken.  

Dat vindt NOOZO niet goed.  

NOOZO vindt dat de regering regels moet maken.  

NOOZO wil dat dove leerlingen in elk leerjaar  

naar een speciale klas kunnen gaan.  

Leerlingen in een speciale klas  

hebben ook recht op hulp.   

Bijvoorbeeld: hulp bij het schrijven. 

Scholen moeten klaslokalen en cursussen  

toegankelijk maken voor dove kinderen.  

Bijvoorbeeld: een licht doen schijnen als de schoolbel gaat.

NOOZO wil dat scholen samenwerken  

met ouders en organisaties.  

Zij kunnen zeggen wat goed gaat. 

En wat er beter kan.   

Hun kennis is belangrijk.  

Er bestaat geen lerarenopleiding voor gebarentaal. 

In deze opleiding volgt iemand les om leraar te worden.  

NOOZO vindt dat de Vlaamse regering een opleiding moet maken.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 14 september 2023.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be