Nieuws

Advies Nederlands als tweede taal

Iemand uit het buitenland die in Vlaanderen of Brussel wil wonen,

moet onze samenleving leren kennen.

Daarvoor moet je Nederlands kunnen.

Je moet hier de regels en gewoontes leren kennen.

Dat heet inburgeren.

Een persoon die moet inburgeren, is een inburgeraar.

Een inburgeraar moet van de overheid lessen volgen:

  • Nederlandse taallessen
  • Lessen over onze samenleving

Het is niet gemakkelijk om Nederlands te leren.

Voor mensen met een handicap is Nederlands leren nog moeilijker.

Daar zijn verschillende  redenen voor:

  • De Nederlandse taallessen gaan te snel.
  • Er is geen aangepast lesmateriaal.
  • Er is geen aangepaste test.

De overheid wil inburgeraars met een handicap helpen.

Dat doen ze op twee manieren:

  • De lessen Nederlands aanpassen aan mensen met een handicap.
  • De scholen vragen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen.

Als Nederlands leren echt niet lukt,

dan moet je niet inburgeren. Dat heet een vrijstelling.

NOOZO vindt dit positief.  Maar NOOZO is ook bezorgd.

Alle inburgeraars met een handicap moeten hulp krijgen.

En ze moeten gelijke rechten hebben.  

Ook als zij de lessen niet kunnen volgen door hun handicap.

Nu is dat niet zo.  Daarom geeft NOOZO tips aan de overheid.

NOOZO vindt dat inburgeraars met een handicap

hulp op maat moeten krijgen.

De overheid moet kijken naar wat elke inburgeraar kan.

En wat elke inburgeraar nodig heeft.

Er moet ook meer hulp zijn voor inburgeraars met een handicap.

NOOZO vindt het heel belangrijk dat inburgeraars met een handicap

gelijke rechten hebben als inburgeraars zonder een handicap.

Zoals het recht op een sociale woning.

NOOZO wil dat de overheid hiervoor een oplossing zoekt.

NOOZO wil ook dat alle scholen toegankelijk zijn. 

Ook de plaats waar ze testen hoe goed je Nederlands is,

moet toegankelijk zijn.

NOOZO wil ook dat een aangepaste test

voor alle soorten handicap.

Als laatste wil NOOZO dat de overheid nakijkt:

  • hoeveel inburgeraars een handicap hebben.
  • hoeveel inburgeraars met een handicap de lessen niet meer moeten volgen door hun handicap.
  • hoeveel keer een redelijke aanpassing gevraagd wordt.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 1 december 2023.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be