Nieuws

Advies jeugd en gezin

In Vlaanderen kunnen kinderen, jongeren en gezinnen hulp krijgen.

De Vlaamse regering wil de hulp beter regelen.

Hiervoor komt er een nieuwe wet.  

De wet heeft twee grote doelen:

  • Doel 1: zorgen voor een omgeving waar kinderen en jongeren alle kansen krijgen om op te groeien. Bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel kunnen naar de kinderopvang.
  • Doel 2: toegankelijke hulp voor kinderen, jongeren en hun gezin. Bijvoorbeeld de begeleider praat in eenvoudige taal.

 

NOOZO ziet een aantal goede punten, bijvoorbeeld:

  • Er is aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap.
  • Kinderen, jongeren en hun gezin kunnen mee beslissen over de hulp die zij krijgen.
  • De hulpverleners gaan naar de kinderen, jongeren en hun gezin. De hulp komt dus bij hen thuis.
  • De Vlaamse regering gaat meten of hun aanpak werkt.

 

NOOZO ziet ook punten waar het nog beter moet. Bijvoorbeeld:

  • De hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen is niet toegankelijk.
  • De steden en gemeenten mogen zelf kiezen of werken aan toegankelijke hulp.
  • Personen met een handicap worden niet genoeg betrokken.

Daarom geeft NOOZO tips aan de regering.

Tip 1: Werk aan toegankelijke hulp.  

NOOZO wil dat de regering de toegankelijkheid van de hulp onderzoekt.

Zo weten we op welke plaatsen de hulp niet toegankelijk is.

Dan kan de hulp op die plaatsen toegankelijk gemaakt worden.

NOOZO wil dat de regering ook een opleiding geeft over toegankelijkheid aan iedereen die hulp geeft aan kinderen, jongeren en hun gezin.

Daarbij moeten mensen met een handicap betrokken worden.

 

Tip 2: Steden en gemeenten moeten werken aan toegankelijkheid

Steden en gemeenten zijn vrij om te werken aan toegankelijkheid.

Ze mogen eraan werken, maar het moet niet.

Dat heeft een gevaar: de ene gemeente kan toegankelijke hulp hebben, en de andere gemeente niet.

NOOZO wil dat de regering hierover afspraken maakt.

Zo kan je in alle steden en gemeenten toegankelijke hulp vinden.

 

Tip 3. Betrek personen met een handicap

NOOZO vindt dat mensen met een handicap anderen goed kunnen helpen.

Zij weten wat ze nodig hebben, en wat werkt en wat niet.

Mensen met een handicap die hulp geven, zijn ook een voorbeeld.

Ze tonen wat je allemaal kan met een handicap!

 

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 8 januari 2024.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be