Nieuws

De regering als werkgever van mensen een handicap

De regering wil haar werknemers met een handicap beter ondersteunen.

Om dit te doen, verandert de regering haar aanpak.

NOOZO vindt dat de regering goede stappen zet.

Zoals de terugbetaling van een taxidienst voor werknemers die door hun handicap niet naar de werkplaats raken.

Maar NOOZO ziet ook problemen.

Niet alle werknemers met een handicap worden gelijk behandeld.

Werknemers met een handicap krijgen ook enkel hulp als de regering genoeg geld heeft.

NOOZO vindt dit fout.

NOOZO wil dat de regering voor voldoende geld zorgt zodat zij alle werknemers met een handicap kunnen helpen.

NOOZO vindt dat de regering een voorbeeld moet zijn.

De regering moet tonen dat het kan, en hoe het moet.

Vandaag doet de regering dit niet genoeg.

Zo werken er weinig mensen met een handicap voor de overheid.

Ook de gebouwen van de regering zijn niet toegankelijk.

NOOZO wil dat de regering meer mensen met een handicap een job geeft.

De regering moet ook zorgen voor toegankelijke gebouwen.

NOOZO vindt het niet goed dat je enkel hulp kan krijgen als je kan bewijzen dat je een handicap hebt.

Ook zonder bewijs van handicap, kan je problemen hebben en hulp nodig hebben.

NOOZO wil dat de regering ervoor zorgt dat je hulp kan krijgen zonder een bewijs van handicap.

NOOZO wil ook dat de regering luistert naar haar werknemers met een handicap.

Zij weten welke problemen er zijn.

EN ze kunnen oplossingen helpen vinden.

Daarom is het belangrijk dat de regering haar werknemers betrekt.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 5 februari 2024.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be