Contactgegevens

Deelnemen aan NOOZO

Ervaringsdeskundigheid

Enkel verenigingen van/voor personen met een handicap kunnen deelnemen aan NOOZO. Daarmee bedoelen we dat ervaringsdeskundigheid een onderdeel is van de werking van de organisatie.

Engagement binnen NOOZO

We vragen aan verenigingen dat ze zich engageren om:
  • Aan te sluiten bij de definitie handicap van het VN-Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap. Personen met een handicap omvat personen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
  • De belangen van alle handicaps na te streven.
  • De belangen van mensen met een handicap boven deze van organisatiebelangen te stellen.
  • Mee te werken aan NOOZO binnen de richting die uitgewerkt is in de “nota advieswerking” en “het intern reglement”.
  • Mee te werken aan NOOZO binnen de kaders van het Vlaamse beleidsniveau.
*Verplichte velden