Nieuws

Advies beheersovereenkomst VRT

Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Toegankelijke media met aandacht voor handicap zijn belangrijk voor personen met een beperking. In het voorjaar van 2020 werkt de Vlaamse Regering aan een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Hierin wordt de opdracht van de openbare omroep vastgelegd voor de volgende jaren. De regering en de VRT bepalen samen hoe ze te werk zullen gaan.

Werken aan inclusie gebeurt ook via aandacht voor handicap in de media. Ook de openbare omroep kan de slogan ‘niets over ons, zonder ons’ in praktijk brengen. Een sterk diversiteitsbeleid geeft de mogelijkheid om in dialoog te gaan met personen met een handicap. Zij zijn het best geplaatst om problemen aan te kaarten of na te denken over oplossingen.

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid hebben we volgende aanbevelingen:

Blijf werken aan een toegankelijk aanbod

Streef op lange termijn naar meer toegankelijkheidsopties zoals audiodescriptie, clean audio, Vlaamse Gebarentaal,… Blijf daarbij ook waken over de kwaliteit van het toegankelijkheidsaanbod. We verwachten dat de overheid voldoende middelen investeert om media toegankelijk te maken.

Meer personen met een handicap op het scherm

Werk aan een strategie om personen met een handicap op een genuanceerde manier in beeld te brengen. Verhoog daarbij de schermzichtbaarheid van personen met een handicap. Besteed voldoende aandacht aan hun verschillende rollen in de samenleving.

Investeer in een sterk diversiteitsbeleid

Behoud de aandacht voor onderzoek en monitoring van schermzichtbaarheid, het toegankelijkheidsaanbod en personeelsbeleid. Formuleer hiertoe een aantal streefdoelen.

Meer personen met een handicap aan de slag bij de openbare omroep

Achter de schermen werken personen met een handicap mee. Bied ook ruimte aan personen met een handicap om media te maken.

Waak over taalgebruik

Een correct woordgebruik is belangrijk om de verhalen van personen met een handicap in beeld te brengen. Ook het gebruik van klare taal zorgt ervoor dat uitzendingen begrijpelijk zijn voor iedereen.

Niets Over Ons Zonder Ons

Ga in gesprek met verenigingen van/voor personen met een handicap over het diversiteitsbeleid. Laat personen met een handicap ook zelf aan het woord wanneer het gaat over thema’s die hun leven beïnvloeden.

Toegankelijke crisiscommunicatie

Personen met een handicap willen in geval van noodsituaties gelijktijdig informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen. Crisiscommunicatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Integraal toegankelijk

Een toegankelijke omgeving is nodig om personen met een handicap te laten werken, te laten optreden tijdens een programma of in het publiek te laten plaatsnemen. Zorg voor een integraal toegankelijke omgeving, ook bij externe evenementen.

We bezorgden dit advies aan:

  • Dhr. Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
  • Dhr. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering
  • Dhr. Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke kansen
    De administratie Gelijke kansen Vlaanderen
  • De CEO ad-interim van de VRT en de voorzitter van de bestuursraad
  • De strategische adviesraad Cultuur, Jeugd en Media
  • De Commissie Media, Sport, Jeugd en Cultuur van het Vlaams Parlement