Nieuws

Lezing Beleidsplannen Vlaamse Regering 2019 – 2024

NOOZO nam het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de Vlaamse regering door. We maakten van deze beleidsplannen een gemeenschappelijke lezing. Dit is onze basis om samen met de Vlaamse Regering over beleid in dialoog te gaan. Stapsgewijs spreken we met de verschillende kabinetten af om tot afspraken te komen over welke thema’s NOOZO advies formuleert.

We maken een aantal algemene aanbevelingen, waarvan dit de belangrijkste zijn:

  • Schat bij elke beleidskeuze de gevolgen in voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH). Ontwikkel hiervoor een instrument dat bruikbaar is en echt werkt.
  • Maak een plan voor de uitvoering van het VRPH: per beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen.
  • Maak duidelijk welke middelen beschikbaar zijn voor welke beleidsambities.

Aanbevelingen per beleidsdomein

Per beleidsdomein gaan we in op wat er in de beleidsplannen staat en wat we missen. We gaan hier in op vijf thema’s die belangrijk zijn voor personen met een handicap.

Onderwijs

Zorg ervoor dat het begeleidingsdecreet in onderwijs voorziet in voldoende redelijke aanpassingen voor inschrijving en ondersteuning in de klas.

Werk

Gebruik individueel maatwerk als hefboom voor inclusie en meer eigen keuzes kunnen maken voor de ondersteuning in werk.

Welzijn

Maak voor de bijsturing van Persoonsvolgende Financiering (PVF) een samenhangend en overwogen plan.

Gelijke kansen

Werk aan een ambitieus beleid rond toegankelijkheid.

Mobiliteit

Werk een aanpak uit die toegankelijkheid zonder assistentie mogelijk maakt voor het openbaar vervoer. Zorg voor aanvullend vervoer op maat dat betaalbaar is.

Algemeen vragen we meer aandacht:

  • voor het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • over de beschikbare middelen voor elk van de beleidsplannen.

We bezorgden dit advies aan:

  • Alle ministers van de Vlaams Regering.
  • De administratie Gelijke kansen Vlaanderen