Nieuws

Advies webtoegankelijkheid

Personen met een handicap hebben nood aan toegankelijke websites en apps. Bepaalde websites en apps zijn ook verplicht om deze toegankelijkheid te garanderen. De Vlaamse overheid monitort dit. Ze trekken hiervoor een steekproef. NOOZO gaf advies over de samenstelling van de steekproef.

Websites en apps kunnen bepaalde drempels voor personen met een handicap verlagen of wegnemen. Soms kan het gebruik van een app of website ervoor zorgen dat een persoon kan participeren. Soms is er helemaal geen alternatief voor een online toepassing. Veel personen met een handicap gebruiken dan ook bepaalde websites en apps om hun inclusie, participatie en zelfstandigheid te bevorderen. De toegankelijkheid is dus een noodzaak.

Wettelijke verplichting

Sinds 2018 moeten bepaalde websites en apps verplicht voldoen aan een aantal toegankelijkheidscriteria. Het gaat bijvoorbeeld over overheidswebsites. Dit legt de Europese digitale toegankelijkheidsrichtlijn vast.  

Enkele voorbeelden van criteria: 

 • Alle niet-tekstuele inhoud (zoals een afbeelding) heeft een volwaardig tekstueel alternatief, wanneer nodig.
 • Alle functies die met een muis werken, moeten ook via het toetsenbord werken, of een ander gelijkwaardig alternatief hebben.
 • Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

De Vlaamse overheid monitort de status van de toegankelijkheid van de Vlaamse websites en apps. Ze trekt een steekproef van alle websites en apps die vallen binnen het toepassingsgebied van de toegankelijkheidsrichtlijn. NOOZO geeft op vraag van de minister van Gelijke Kansen advies over de samenstelling van de steekproef.  

Aanvullingen bij de steekproef

We hebben de indruk dat de steekproef nauwkeurig werd voorbereid. We waarderen deze inzet. We missen nog enkele websites en apps. We vragen om deze toe te voegen. Het gaat bijvoorbeeld om apps van: 

 • Itsme (essentieel bij het gebruik van Vlaamse websites);
 • Mijn Burgerprofiel;
 • De Lijn

Verbeter de monitoring

We willen de Vlaamse overheid aansporen om de monitoring te verbeteren. We doen daarom aanbevelingen om de monitoring te optimaliseren. 

Maak het rapport bruikbaar

Het rapport dat website-eigenaars op dit moment ontvangen na de screening is complex en moeilijk vindbaar. Het rapport moet bruikbaar zijn voor de webredacteurs, websitebezoekers en websitebouwers. Enkel die laatste kan structurele problemen oplossen.  

 • Zorg voor een publiek overzicht van alle rapporten van de screenings. 
 • Bezorg de organisaties zo snel mogelijk het rapport van de screenings. 
 • Zorg voor duidelijke communicatie met een begrijpelijk en bruikbaar rapport na controle van een website of applicatie. 
 • Bied ondersteuning na de aflevering van het toegankelijkheidrapport.

Nood aan vooruitgang in toegankelijkheid

De monitoring biedt kansen om de webtoegankelijkheid te verbeteren. Die worden op dit moment volgens NOOZO nog niet genoeg benut. Op dit moment blijkt dat een aanzienlijk deel van de websites en apps nog niet aan de toegankelijkheidsnormen voldoen. Er is dus nood aan een inhaalbeweging. We geven nog een aantal aanbevelingen mee om de monitoring uit te breiden.

 • Zorg ervoor dat alle websites en applicaties die moeten voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid. Bied hun ook de nodige ondersteuning aan. 
 • Spoor ook bedrijven en organisaties die niet moeten voldoen aan de Europese Digitale Toegankelijkheidsrichtlijn aan om hun website toegankelijk te maken. 
 • Maak duidelijk waar burgers met klachten over webtoegankelijkheid terechtkunnen. 
 • Zet in op handhaving. Voorzie sancties als eigenaars van websites de ontoegankelijkheid van hun website niet verbeteren. 
 • Geef het goede voorbeeld door alle eigen overheidswebsites (volledig) toegankelijk te maken.  

We bezorgden het advies aan:

 • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Administratie Gelijke Kansen
 • Inter
 • Anysurfer
 • Vlaams Mensenrechteninstituut