Werken aan inclusieve media via toegankelijkheid

De minister van Media werkte aan nieuwe regelgeving om de toegankelijkheid van programma’s op commerciële televisiezenders te verbeteren. NOOZO vraagt om meer ambitie bij deze update van het uitvoeringsbesluit mediatoegankelijkheid. Daarom bevelen wij aan:

  • Behoud concrete quota voor ondertiteling. Zorg ervoor dat ze ambitieus genoeg zijn en streef naar een volledige ondertiteling van alle programma’s.
  • Zorg voor een verplicht minimumpercentage voor programma’s met audiobeschrijving. Zenders mogen dit aanbod stap voor stap uitbreiden via een groeipad.
  • Stimuleer zenders om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het toegankelijkheidsbeleid, het ontwerp en uitwerking van maatregelen.
  • Werk richtlijnen uit over de kwaliteit van toegankelijkheidscomponenten en waak over de naleving ervan.
  • Betrek personen met een handicap bij de opvolging en rapportering.

Met het nieuwe Besluit zal er nog steeds geen Vlaamse Gebarentaal te zien zijn op de commerciële zenders. NOOZO beseft dat het een grote sprong zou betekenen voor deze zenders om plots programma’s in VGT te voorzien. We willen beleidsmakers daarom vragen om hiermee aan de slag te gaan. Als volgende stap verwachten we wel haalbare quota vastgelegd in de regelgeving.

NOOZO vraagt als eerste stap om te onderzoeken hoe verschillende (private) omroeporganisaties kunnen samenwerken aan gezamenlijke projecten. Daarbij laten we ons inspireren door het Verenigd Koninkrijk. Private zenders leggen er budget samen waarmee gebarentaligen programma’s in gebarentaal maken.

NOOZO beveelt aan:

  • Zorg voor een groter media-aanbod in Vlaamse Gebarentaal.
  • Zet een experiment op rond programma’s in VGT. Plaats gebarentaalgebruikers mee aan het stuur van dit project.
  • Evalueer het experiment en schaaf de regelgeving bij om wel haalbare verplichtingen rond VGT op te nemen.
  • Zorg dat private en publieke omroepen elkaar versterken en samenwerken om programma’s in VGT aan te bieden.