Onderwijs voor alle leerlingen

Inclusief onderwijs betekent dat
leerlingen met een handicap
naar een gewone school gaan.

Leerlingen met en zonder handicap
volgen er samen les.

Maar er zijn nog een aantal moeilijkheden
met inclusief onderwijs.

Daarom komt er een nieuwe wet:
het decreet leersteun.

NOOZO wil dat er inclusief onderwijs komt.

De school moet ervoor zorgen dat
ouders en leerlingen ook een stem hebben.

Ouders en leerlingen kunnen vertellen
welke aanpassingen nodig zijn.

Of wat er kan helpen om beter les te volgen.

NOOZO wil dat je kan kiezen waar je les volgt.

Daarom moeten scholen onderling goede afspraken maken.

Zo kan je makkelijk veranderen

Naar de school die bij je past.

Leerlingen met een handicap krijgen
ondersteuning om les te kunnen volgen.

De job van ondersteuner zal verbeteren.

We vinden dit goed.

Zo komen er betere ondersteuners.

Er komen leersteuncentra.

Dit is een plek waar je vragen kan stellen
over ondersteuning.

NOOZO wil dat dit centrum je ook kan bijstaan.

Dit kan bijvoorbeeld door te praten met je school.

Deze centra moeten genoeg budget krijgen.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 23 september 2022 naar de minister van Onderwijs.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.