Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten

De overheid wil personen met een cognitieve, medische, psychische of sociale problematiek aan de slag helpen via:

 • Activeringstrajecten
 • Arbeidsmatige activiteiten. Deelnemers krijgen begeleiding op hun werk en in hun leven.

Casemanagers begeleiden de deelnemers. Zij werken een plan uit in dialoog met de deelnemer. NOOZO vindt dit een goede zaak, maar vraagt meer mogelijkheden om deelnemers nog meer de regie in eigen handen te laten nemen. Dit kan op volgende manieren:

 • Geef deelnemers van een traject inspraak in de keuze van ondersteuning.

De wetgeving rond werk- en zorgtrajecten is te weinig afgestemd op het VN-Verdrag handicap. NOOZO adviseert:

 • Bied deelnemers ¬†meer ervaring aan op de open arbeidsmarkt.
 • Geef deelnemers meer kansen om de regie van het traject in handen te nemen. Dit kan via:
  • Inspraak over de keuze van ondersteuners.
  • Evalueer de tevredenheid van de deelnemer.
 • De overgang naar betaald werk is vaag uitgewerkt. De overstap naar werk zou een duidelijke schakel moeten zijn als deel van het traject.

Verder doen we nog enkele aanbevelingen om drempels voor deelnemers weg te werken:

 • Zorg ervoor dat deelnemers aan arbeidsmatige trajecten aanspraak maken op de terugbetaling van hulpmiddelen, arbeidsgereedschap en arbeidskledij.
 • Verken met de deelnemers aan werk- en zorgtrajecten wat hun rechten zijn. Zorg ervoor dat deelnemers die aanspraak maken op een onkostenvergoeding deze vergoeding ook ontvangen.
 • Maak het mogelijk dat eenzelfde coach deelnemers op lange termijn begeleidt voor verschillende loopbaanstappen. Dit betekent dat dezelfde coach instaat voor werk- en zorgtrajecten als individueel maatwerk als jobcoaching op de werkvloer.
 • Zorg voor meer flexibiliteit om te schakelen tussen verschillende trajecten of zorgtrajecten te combineren met andere vormen van ondersteuning.