Personen met een handicap aan het werk

De Vlaamse Regering maakt een nieuw decreet (of wet). 

Zij willen meer personen met een handicap aan een job helpen. 

Dit doen ze op verschillende manieren. 

Je kan bijvoorbeeld een stage doen. 

Of je helpt bij een bibliotheek, het gemeentehuis, een supermarkt,... 

Je blijft je uitkering krijgen tijdens dit werk. 

Dit werk doe je met begeleiding. 

Zo leer je structuur. 

Je ontdekt je talenten en ontmoet mensen.

Dit kan je helpen om later een betaalde job te vinden. 

NOOZO vindt het goed om mensen met een handicap aan een job te helpen. 

De VDAB zegt of je extra hulp kan krijgen om een job te zoeken. 

NOOZO vindt dat ook de mutualiteit mag regelen of je extra hulp krijgt. 

Er zijn verschillende mensen die je begeleiden. 

Zij helpen je vijf jaar lang. 

Dit vinden we goed. 

Personen met een handicap moeten een gewone job kunnen doen.

Het VN-Verdrag handicap vraagt dit.

De overheid helpt mensen met een handicap aan job, 
maar stuurt ze te snel naar een maatwerkbedrijf. 

Er moeten meer jobs komen voor personen met een handicap in gewone bedrijven.

 

Bij een stage verdien je geen geld. 

Maar je moet wel geld betalen om de bus naar je werk te nemen. 

Dit is een probleem als je niet voldoende geld hebt. 

NOOZO vraagt dat je budget krijgt om je vervoer naar je werkplek of begeleider te betalen. 

Wij vinden dat je ook een kleine vergoeding met krijgen voor je stage of dagactiviteit. 

Zo heb je genoeg geld om goed van te leven. 

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 1 maart naar de Minister van Werk.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.