Advies ontwerpdecreet werk- en zorgtrajecten

Op vraag van de minister van Werk formuleerde NOOZO een advies over het ontwerpdecreet over werk- en zorgtrajecten. Via dit decreet wordt begeleiding voorzien aan personen die nog niet betaald kunnen werken omwille van een medische, verstandelijke, psychische of sociale beperking. Die begeleiding kan op 3 verschillende manieren via:

 • Een activeringstraject. Het gaat dan om een stage en andere ondersteuning die je voorbereidt op een betaalde job.
 • Arbeidsmatige activiteiten. Dit is niet betaald werk dat inzet op andere voordelen van een job.
 • Doorverwijzing naar ge├»ntegreerd breed onthaal om problemen op het terrein van welzijn op te lossen.

Er zitten een aantal sterke punten in het decreet:

 • Het decreet zet erop in om ook mensen te bereiken die een andere uitkering dan de RVA-uitkering ontvangen.
 • Er wordt ingezet op sterkere begeleidingsteams voor vijf jaar.

NOOZO doet volgende aanbevelingen om het decreet en de uitvoering te versterken:

 • Zet meer in op kansen op de open arbeidsmarkt, zoals het VN-Verdrag voorschrijft.
 • Bouw mechanismen in het decreet zodat er meer wordt ingezet op gewone bedrijven. De focus ligt nu nog te sterk op tewerkstelling in maatwerkbedrijven.
 • Maak sterke en intensieve begeleiding mogelijk in alle trajecten.
 • Voorzie een afdoende onkostenvergoeding voor de deelnemers bij arbeidsmatige activiteiten en activeringstrajecten. Dit gaat zowel over mobiliteit, kinderopvang en extra kosten omwille van handicap.
 • Vergoed de deelnemers aan arbeidsmatige activiteiten of activeringstrajecten voor gepresteerde arbeid op een vergelijkbare manier als bij de individuele beroepsopleiding.
 • Maak rechtstreekse doorverwijzing mogelijk naar andere actoren dan enkel ge├»ntegreerd breed onthaal in welzijn.
 • Zet in op de creatie van aangepast werk in inclusieve settings.
 • Hou rekening met onze voorstellen om dit decreet en het decreet individueel maatwerk beter op elkaar af te stemmen.