Advies conceptnota leersteun (VGT)

Advies 

De Minister van Onderwijs heeft plannen om het M-decreet te vervangen door een decreet leersteun. Hij bracht een conceptnota uit met de plannen voor de hervorming van het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. NOOZO werd om advies gevraagd over deze plannen.

Via het decreet leersteun wil men knelpunten wegwerken in het onderwijs via:

 • Scholen en leerkrachten versterken zodat ze een beter zorgbeleid kunnen uitbouwen in het gewoon onderwijs
 • Oprichting van leersteuncentra die extra ondersteuning leveren aan leerlingen
 • Een versterking van het buitengewoon onderwijs.

Dit zijn de aanbevelingen van NOOZO

 • Wij vragen meer ambitie om stappen te zetten richting één onderwijssysteem.
 • Er is meer aandacht nodig voor toegankelijkheid en universeel ontwerp van leren.
 • Leerlingen en ouders moeten gelijkwaardige partners zijn.
 • NOOZO vindt het positief dat er wordt ingezet op een goede leerlingenbegeleiding.
  Professionalisering moet gebeuren vanuit een inclusieve visie op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Er is nood aan betere bemiddelings- en beroepsprocedures wanneer leerlingen worden geweigerd of ze niet op de goede manier door de school worden geholpen.
 • NOOZO pleit ervoor om leersteuncentra op te richten die onafhankelijk zijn van een school of school voor buitengewoon onderwijs.
 • Ouders krijgen inspraak bij de ondersteuning en de keuze voor ondersteuningscentrum.
 • We benadrukken dat er genoeg financiële middelen moeten zijn om leerlingen voldoende ondersteuning te bieden.
 • Wij steunen de keuze om een competentieprofiel voor ondersteuners in te voeren. Wij vragen om ondersteuners aan te werven met diverse competentieprofiel.
 • Er is begrip om de bestaande tekorten in het buitengewoon onderwijs op te vangen. Maar de rol van buitengewoon onderwijs als aparte plaats wordt hierdoor versterkt. NOOZO vindt dat deze maatregelen enkel kunnen wanneer ze deel uitmaken van een lange termijn plan om tot één onderwijssysteem te komen.