Personen met een handicap aan het werk

Personen met een handicap moeten
in een gewoon bedrijf kunnen werken.

Ze moeten ook als zelfstandige kunnen werken.
Een zelfstandige is iemand
die niet voor een baas werkt.

Het VN-Verdrag handicap vraagt dit.

 

De Vlaamse Regering maakt een nieuw decreet (of wet).

Hierdoor kunnen meer
personen met een handicap
een gewone job doen.

We noemen dit individueel maatwerk.

 

Door individueel maatwerk komen er
3 maatregelen om meer personen
aan een job te helpen.

1. Er is de loonpremie.

Werkgevers krijgen extra geld.

Met dit geld geven ze een job
aan personen met een handicap.

2. Er is de begeleidingspremie.
Met dit geld betalen ze een begeleider.
De begeleider leert je
hoe je het werk moet doen.

3. Zelfstandigen kunnen een
ondersteuningspremie ontvangen.

Om begeleiding te krijgen,
moet je een ondersteuningsplan maken.

Hierin staat welke ondersteuning
je nodig hebt.

 

Niet alle personen met een handicap
kunnen de premie ontvangen.

- Personen op pensioenleeftijd
- Diensten van de overheid.

Gemeenten en provincies krijgen de premie wel.

 

Je krijgt een premie voor 5 jaar.
Na een tijdje vermindert
het bedrag van de premie.

Na 5 jaar kan de werkgever
een nieuwe aanvraag indienen.

Om een premie te krijgen,
moet je langs de VDAB.

Zij kijken naar je situatie.
Daarna beslissen ze
of je de premie krijgt.

 

Je krijgt de premie enkel
wanneer je in Vlaanderen woont.

Als je in Brussel woont en in een Vlaams bedrijf werkt, dan krijg je de premie niet.

Adviezen NOOZO

Maatwerk is positief om meer personen met een handicap aan het werk te krijgen

NOOZO vindt  het goed dat
mensen met  een handicap kunnen werken
in gewone bedrijven en organisaties.

Werkgevers krijgen subsidies om
mensen met een handicap te laten werken.

Mensen moeten kunnen
kiezen hoe ze subsidies gebruiken.
Overleg met de werkgever
is heel belangrijk.

Er mogen geen
wachtlijsten zijn.

De Vlaamse Regering moet
de nodige centen voor
maatwerk voorzien.

Elke werkgever moet premies kunnen ontvangen.

Ook mensen die werken bij
de Vlaamse en federale overheid.

Je moet de begeleidingspremie
op verschillende manieren kunnen gebruiken. 

De job aanleren is soms
niet voldoende.

Assistentie kan nodig zijn om
werk mogelijk te maken.

De begeleidingspremie moet
cash naar de werknemer kunnen gaan.
Dit moet je kunnen kiezen. 

Mensen moeten hun
begeleider kunnen kiezen.

Zelfstandigen moeten ook de
begeleidingspremie kunnen krijgen.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 14 september naar de Minister van Werk.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.