Plannen voor vaccinatie

Symbool voor een spuit

In 2021 kan je je laten vaccineren tegen corona.
Met een vaccin heb je minder kans om ziek te worden.
Maar er zijn niet genoeg vaccins voor iedereen.
Daarom maakt de regering een plan.
Hierin staat wie als eerste het vaccin zal krijgen.

Symbool voor een brief

Voor sommige mensen met een handicap
is het belangrijk om snel een vaccin te krijgen.
Daarom schreef NOOZO een brief aan de minister.
Wij willen dat de minister
sommige mensen met een handicap
sneller laat vaccineren.

Symbool voor een huis

Personen met een handicap die:

  • thuis wonen
  • werken
  • naar school gaan

Zij hebben daarvoor hulp nodig van andere mensen.
Daardoor worden ze misschien vlugger ziek.
Wij willen dat ze snel een vaccin krijgen.

dagcentrum of school

Voor sommige mensen met een handicap
is het moeilijk om afstand te houden.
Daarom willen we ook dat er snel een vaccin gaat naar:

  • leerlingen in buitengewoon onderwijs
  • mensen in een maatwerkbedrijf
  • mensen in het dagcentrum
Symbool voor een mannetje dat moeilijk kan kiezen

We hopen dat iedereen zich wil laten vaccineren.
Dit is beter voor iedereen.
Maar het vaccin mag niet worden verplicht.
Ook mensen met een handicap
mogen kiezen

Symbool voor informatie

Informatie over het vaccin moet toegankelijk zijn.
Bijvoorbeeld:

  • informatie in eenvoudige taal
  • informatie in Vlaamse Gebarentaal

Niet iedereen heeft een computer.
Ook zonder computer moet je informatie krijgen over het vaccin.

We stuurden onze brief op 17 december 2020 naar de minister.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.