Toegankelijke gebouwen

Inleiding

De Vlaamse Regering gaf in 2009 een opdracht.
Gebouwen waar bezoekers binnen mogen moeten toegankelijk worden.
De overheid maakte daar bouwregels over.
Er zijn sindsdien veel zo’n gebouwen bijgebouwd of verbouwd.

Vorig jaar zijn een paar van die gebouwen gecontroleerd.
Geen enkele daarvan was in orde met de bouwregels!
NOOZO geeft tips hoe het beter kan.

Toegankelijkheid is een recht

Mensen met een handicap moeten net als iedereen,
toegang hebben tot gebouwen, vervoer en dienstverlening.
Daar moet de overheid voor zorgen.

Tips

Sommige gebouwen of diensten zijn nog ontoegankelijk.
In België kan je alleen vragen om een aanpassing.
Dat is niet genoeg.
Je moet een oplossing kunnen verplichten.

Er zijn bouwregels over toegankelijkheid.
Die worden te weinig gevolgd.
Men moet de bouwregels meer controleren.
Als de bouwregels niet in orde zijn, dan moet de overheid streng reageren.

De opdracht gaat nog niet over alle gebouwen in Vlaanderen.
Het gaat alleen over ruimtes waar bezoekers binnen mogen, zoals de wachtzaal of de bibliotheek.
NOOZO vindt dat meer gebouwen volledig toegankelijk moeten zijn.

Veel mensen werken samen aan een gebouw.
Bijvoorbeeld architecten, medewerkers van de gemeente, bouwheren en uitbaters.
NOOZO vraagt dat al die mensen meer opleiding over toegankelijkheid krijgen.

INTER moet een duidelijke opdracht hebben.
Dan kunnen ze hun kennis beter delen met steden en gemeenten.
Zo helpen ze steden en gemeenten meer toegankelijk te worden.

We stuurden deze tips op 5 oktober 2020 naar de Vlaamse Regering.

Lees het volledige advies met meer uitleg in eenvoudige taal (ETL)

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.