Nieuws

Sneladvies Covid-19

Op basis van signalen van de verenigingen aangesloten bij NOOZO maakten we een sneladvies op eigen initiatief voor de Vlaamse Regering over de Covid-19 situatie. Deze situatie raakt vele mensen met een handicap op een specifieke manier.

De voornaamste aanbevelingen

NOOZO waardeert de aanpak van de overheid en de inzet van vele diensten en mensen. Wij hangen ons witte laken voor hen uit.

We formuleren een aantal aanbevelingen voor de verdere aanpak op Vlaams niveau van de Covid-19-crisis.

 • Personen met een handicap die thuis verblijven, bevinden zich door de maatregelen in een kwetsbare situatie. Zet daarom meer middelen in om personen met een handicap te ondersteunen in de thuissituatie.
  • Zorg dat bewoners van een voorziening die naar huis verhuizen middelen ontvangen om hun ondersteuning verder te verzekeren.
  • Schakel vrijgekomen begeleiders vanuit dagcentra en multifunctionele centra (MFC) in voor de ondersteuning van gezinnen.
 • Zorg voor meer beschermingsmiddelen voor al wie in de thuissituatie ondersteuning biedt. Zo kan het dienstenaanbod in de thuisomgeving ook terug sterker worden.
 • Mantelzorg wordt nu vaak moeilijker en zwaarder. Weggevallen hulp van professionelen wordt nu vervangen door nieuwe mantelzorg. Ondersteun de mantelzorg.
 • Neem dienstverleners in voorzieningen en thuissituaties op in de prioriteitengroepen voor testing.
 • Neem initiatieven om de eenzaamheid te doorbreken.
 • Zorg voor toegankelijke communicatie via diverse kanalen. Hou hierbij rekening met een grote digitale kloof.
 • Hou bij alle maatregelen rekening met mensen met een handicap.
 • Ga het gesprek aan met mensen met een handicap om zicht te krijgen op het handicap-specifieke.

Dit advies werd bezorgd aan:

 • Alle ministers van de Vlaams Regering (30 maart 2020)
 • De administratie Gelijke kansen Vlaanderen