Vlaamse adviesraad voor & door personen met een handicap.

Lees meer over Noozo Recent nieuws

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

NOOZO staat voor “niets over ons, zonder ons”. Dit is de slogan die personen met een handicap gebruiken om inspraak te eisen. Via NOOZO kunnen personen met een handicap hun ervaringen inbrengen. Ze werken actief mee aan adviezen om het beleid te verbeteren. 

Advies van de commissie inclusief onderwijs

Advies van de commissie inclusief onderwijs

De commissie inclusief onderwijs schreef een advies over onderwijs voor alle leerlingen.

Verder lezen
Oproep tot actie om toegankelijkheid van publieke gebouwen te  realiseren

Oproep tot actie om toegankelijkheid van publieke gebouwen te realiseren

NOOZO roept samen met de Vlaamse Ouderenraad op tot actie om strengere regels voor publieke gebouwen te maken.

Verder lezen
Advies over de knelpunten bij individueel maatwerk

Advies over de knelpunten bij individueel maatwerk

Via individueel maatwerk wil de overheid meer personen met een arbeidsbeperking een job laten uitoefenen op de gewone arbeidsmarkt.

Verder lezen

Meest gelezen thema's binnen de adviezen

Mobiliteit

We pleiten voor een openbaar vervoer voor iedereen.

Bekijk adviezen

Media

Personen met een handicap willen media (mee)maken.

Bekijk adviezen

Toegankelijkheid

Drempels om deel te nemen aan de samenleving moeten verdwijnen. Daarom zetten we in op toegankelijkheid.

Bekijk adviezen

Meewerken aan NOOZO

Beschik jij over ervaringsdeskundigheid over handicap? Wil jij deze ervaringsdeskundigheid gebruiken om mee te werken aan een beter Vlaams beleid voor personen met een handicap? Bij NOOZO kan je je stem laten horen.

Meewerken aan NOOZO