Nieuws

Vacature: Vertegenwoordiger voor NOOZO in de Commissie Inclusief Onderwijs

Hoe ziet de toekomst van inclusief onderwijs eruit in Vlaanderen? Vanaf 1 september 2023 start een commissie van experten, academici, onderwijsprofessionals en ervaringsdeskundigen om deze vraag te beantwoorden. De opdracht voor deze commissie werd gegeven door de Minister van Onderwijs. De commissie zal tegen 30 juni 2024 een advies verlenen aan de minister over een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en buitengewoon onderwijs.

NOOZO krijgt een rol in de Commissie Inclusief Onderwijs. Wij zijn daarom op zoek naar 2 vertegenwoordigers (waarvan 1 ouder en 1 persoon met een handicap). Samen met de andere commissieleden werk je aan een visie en strategie op inclusief onderwijs met concreet plan van aanpak dat rekening houdt met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor onderwijsinstellingen, ouders en leerlingen.
Dit doe je op basis van de visie van NOOZO op inclusief onderwijs.

 

Functieomschrijving:

Met het decreet over leersteun wordt het nieuwe leersteunmodel geïntroduceerd in het Vlaamse onderwijs. Via dit model ontvangen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften leersteun in het gewoon onderwijs. Inclusief onderwijs bereik je niet van de ene op de andere dag. Om verdere stappen te zetten naar een meer inclusief onderwijssysteem stelt de Vlaamse overheid een onafhankelijke commissie inclusief onderwijs samen.

Als lid van de Commissie Inclusief Onderwijs speel je een cruciale rol in het vertegenwoordigen van alle NOOZO-lidverenigingen en het uitdragen van een gedragen visie op inclusief onderwijs.

Je neemt deel aan alle bijeenkomsten van de commissie en draagt actief bij aan discussies over inclusief onderwijsbeleid en -praktijken. Je formuleert een advies (in consensus) over de evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en buitengewoon onderwijs. Jouw engagement bestaat uit een voorbereiding met een briefing van het secretariaat, deelname aan de werkgroep en een debriefing. Je stemt af op de gevoeligheden van alle betrokkenen. NOOZO voorziet daarbij de nodige omkadering en coaching.

Jouw mandaat als lid van de commissie inclusief onderwijs loopt van september 2023 tot en met 30 juni 2024. Voor elk lid zoeken we ook een plaatsvervanger. Kandidaten die een actieve professionele rol opnemen binnen een onderwijsorganisatie kunnen zich niet aanmelden.

 

Functievereisten

 • Je hebt kennis van het VN-verdrag en kennis van het leersteundecreet of aantoonbare ervaring met inclusief onderwijsbeleid en -praktijken, toegankelijkheid van scholen en de verschillende fasen van het zorgcontinuüm (brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum).
 • Je bent een ervaringsdeskundige (ouder van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften of een persoon met een handicap).
 • Je kan samenwerken met andere commissieleden om strategische stappen te identificeren en te implementeren om een inclusief onderwijssysteem te bevorderen. Je bent in staat om effectief te communiceren met een breed scala aan belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, academici, ambtenaren, personen met een handicap, enzovoorts.
 • Je bent flexibel om je regelmatig (overdag) vrij te maken voor online voorbereidingen en terugkoppelmomenten. Je bent bereid je te verplaatsen naar Brussel om deel te nemen aan de commissievergaderingen.
 • Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, zowel schriftelijk als mondeling en rapporteert gegevens correct.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Jouw kandidatuur wordt voorgedragen en gesteund door een lidvereniging.

 

Als lid van de commissie voor NOOZO verwachten we dat je:

 • de visie en standpunten van NOOZO op inclusief onderwijs onderschrijft en deze visie samen met jouw ervaring kunt vertalen naar concrete aanbevelingen. Je kijkt naar inclusief onderwijs vanuit handicapdiversiteit en uiteenlopende noden naar specifieke onderwijsbehoeften.
 • inzicht hebt in de uitdagingen die gepaard gaan met het realiseren van een inclusief onderwijssysteem en de drempels die personen met een handicap kunnen ervaren binnen het onderwijs.
 • loyaal en integer handelt, en informatie over interne werkzaamheden van de commissie (met behoud van de regels van openbaarheid van bestuur) op een vertrouwelijke manier behandelt.
 • Je kan je vrijmaken voor 10 tot 12 vergaderingen van de commissie. Je bent bereid je te verplaatsen naar Brussel om deel te nemen aan de commissievergaderingen.
  Daarnaast maak je tijd vrij om samen met het secretariaat de vergadering voor te bereiden en bezorg je telkens een debriefing aan het NOOZO-secretariaat.
  Je volgt ook zoveel als mogelijk de vergaderingen van de werkgroep onderwijs van NOOZO.

 

Wat biedt NOOZO?

NOOZO biedt een kans om deel uit te maken van een dynamische en gepassioneerde groep mensen die zich inzetten voor inclusief onderwijs in Vlaanderen.

NOOZO voorziet coaching voor jouw vertegenwoordigingsrol. Het secretariaat ondersteunt je bij de voorbereiding van de vergaderingen.

Je ontvangt een forfaitaire vrijwilligersvergoeding (35 euro per dag) en verplaatsingskosten per deelname aan een commissievergadering, contactmoment met het secretariaat of deelname aan de werkgroep. Neem je deze opdracht op als werknemer van een vereniging? Dan voorzien we dezelfde vergoeding als tussenkomst in de kosten aan jouw vereniging.

 

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Ben je de geschikte kandidaat voor deze rol? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief gericht aan het bestuur van NOOZO met als onderwerp "Lid van de onafhankelijke commissie inclusief onderwijs". Je mag deze mailen naar info@noozo.be. De deadline voor sollicitaties is 7 juli 2023 12:00.

Het dagelijks bureau van NOOZO verzorgt de selecties.

Heb je vragen over deze vacature, stuur een mail naar: veronique@noozo.be of bel: 02/274.00.35.