Nieuws

Stel je kandidaat voor de adviesgroep van NOOZO

De adviesgroep vormt de kern van de advieswerking en kan werkgroepen oprichten. Enkele taken van de adviesgroep: 

 • Adviesprogramma uitvoeren,
 • Adviezen formuleren, goedkeuren en opvolgen,
 • Actualiteit opvolgen.

De adviesgroep formuleert de adviezen en communiceert met beleidsmakers. Zij formuleren aanbevelingen op basis van verschillende handicapervaringen en andere inzichten. Het VN-Verdrag handicap dient daarbij als leidraad.

De adviesgroep kan adviezen laten voorbereiden door een werkgroep. Daarbij blijven de leden van de adviesgroep op de hoogte van het proces in de werkgroepen. Finaal beslist de adviesgroep: zij hebben het laatste woord over de inhoud van een advies.

Profiel van de adviesgroep leden

 • Je hebt kennis of ervaring over één of meerdere van deze thema’s (of je bent bereid om je snel in te werken in deze thema’s):
  • Toegankelijkheid en Gelijke Kansen,
  • Onderwijs,
  • Tewerkstelling,
  • Wonen,
  • Mobiliteit,
  • VN-Verdrag handicap.
 • Je kan snel informatie verwerken (al dan niet met ondersteuning) en inzicht verwerven in de knelpunten binnen een beleidsdomein.
 • Je kan je minstens 1 maal per maand vrijmaken voor een vergadering van de adviesgroep. Daarnaast volg je het adviesproces op via schriftelijke procedure.
 • Je bent lid van NOOZO (effectief lid). Ongebonden personen die aangesloten zijn als als toegetreden lid, zijn vrij om over te schakelen naar effectief lid. Contacteer hiervoor ina@noozo.be.

Afspraken over de werking van de adviesgroep

 • De adviesgroep vergadert elke maand. Dit gebeurt meestal online. We vergaderen 1 of 2 x per jaar via een fysieke bijeenkomst in Brussel.
 • Deelnemers aan de vergadering moeten zich voorbereiden aan de hand van een reeks documenten. Vertegenwoordigers van een vereniging stemmen hierover af met hun organisatie. Het secretariaat stuurt deze documenten 1 week voor de vergadering.
 • We leggen de samenstelling van de adviesgroep vast voor een periode van 3 jaar.
 • De adviesgroep bestaat voor minstens 60% uit personen met een handicap.
 • We streven naar diversiteit. We willen dat verschillende handicaps worden vertegenwoordigd. Ook genderdiversiteit is belangrijk: we moedigen in het bijzonder vrouwen aan om zich kandidaat te stellen.
 • Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
 • Maximaal 20% van de deelnemers zijn particulieren. Dit betekent dat er 2 tot 3 plaatsen zijn voor individuele ervaringsdeskundigen. Particulieren kunnen zich enkel aanmelden als ze ook effectief lid zijn. Je moet dus ook de AV van NOOZO meevolgen als je wil deelnemen aan de adviesgroep.
 • Wanneer meer dan 15 personen zich aanmelden, dan bekijken we de mogelijkheid tot gezamenlijke vertegenwoordiging.

Toegankelijkheid en onkosten

We willen onze werking zo toegankelijk mogelijk maken. Bij je aanmelding kan je laten weten welke ondersteuning je nodig hebt: 

 • Tolk Vlaamse gebarentaal,
 • Ondertiteling bij gebruik van Zoom,
 • Documenten leesbaar met een screenreader,
 • Coaching,
 • Andere: ….

We werken hier samen een regeling rond uit. Heb je andere noden om deel te nemen? Laat het ons weten en we bekijken wat mogelijk is. 

Voor deelname aan de vergaderingen ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Informatie en kandidaturen

Er zijn online infomomenten voorzien over de werking van de adviesgroep. Je kan er ook je vragen stellen.

 • Dinsdag 28 maart (20:00 – 20:45)
 • Dinsdag 11 april (14:00 - 14:45)

Meld je aan voor een infomoment via ina@noozo.be

Heb je nog andere vragen? Je kan terecht bij het NOOZO-secretariaat. Stuur een mail naar ina@noozo.be of bel naar 02/274 00 32.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Stuur uw kandidatuur of draag iemand van uw organisatie voor tegen 16 april. Bezorg ons daarbij volgende informatie:

 • Naam,
 • Vertegenwoordiger van welke organisatie, (enkel voor verenigingen)
 • Adres,
 • E-mailadres,
 • GSM-nummer.

Bezorg deze informatie per e-mail via info@noozo.be, ten aanzien van Audrey Muschter (voorzitter van NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap).

Na 16 april nemen we contact op om een kennismakingsgesprek te houden.